Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7* . Hit Mnjjt

plan terug, hoe deeze fom door bezuinigingen by het hof, hoe eene andere door ftaaking van publieke prachtgebouwen befpaard; hoe weder eene andere door verftandige reductiën by ftaatsbedieningen e" by de Armee en het Zeeweezen ingewonnen wordt. Ras zal er weder een nieuwe vloot gereed zyn , zonder de fchatkist uitgeput, zonder het volk gedrukt te hebben,

Czaar, (met hartelykheid.) Ja, die man is hy ! dien man heb ik in hem.

Chatinka. Waar ware ook de Vorst, die op deezen Staatsman , op deezen Krygsheld , op deezen Volksvriend niet trotsch zou weezen ? wie zou hem kunnen miskennen , hem mishandelen , hem Czaar, (geraakt en, verward.)

Hoe wat zegt gy daar Chatinka?

Wie heeft u wie zou u ? Meisje

Meisje, dat was een overlegd werkje !

Chatinka.

Overlegd, Mynheer? Als dit gefprek tot

eene nuttige , treffende waarheid aanleiding gegeven heeft; wel nu, laat het dan een afgefprookcn werk zyn!

(JZy gaat keen.)

VYF-

Sluiten