Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN MARIENBURG.

n

VÏFDE TOOKEEL,

De Czaar, Menzikof.

Menzikof, (met papieren in de hand; bedaard en met waardigheid.) Behaag: het uwe Ma>fteit myne verdeediging te liooren?

De Czaar, (vriendelyk.) Zeer gaarne, Alexander!

Menzikof. Zy zal kort en volledig zyn ! (Den Czaar een floelgeevcnde) Wat den Commandant in Kroon£lad betreft. . . .

Czaar.

Daarvan geen woord meer. Het verwyt, hoe dikwerf ik zeiven myn vertrouwen aan onwaardigen gefchonken heb, rechtvaardigt u genoegzaam. Alleen van de leverantie aan de troepen. . . .

Menzikof. ' Het is bereids een jaar, dat die by publieke aanneeming aanbelteed i;. Vier Kooplieden, die nu tegen my als klagers opkomen , zyn toen daarby verfcheenen. Ieder bezat zo veel vermogen , om alleen de onderneeming op zich te neeraen. Uit de wyze en weinig beteekeuende vordering in deeze aanbelteeding, deed zich het vermoeden op , dat zy met elkander de zaak hadden afgefprooken, om den Staat de leverantie tegen een E 5 on.