Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

takMarienboro. 79

Gluck.

Dat plaatsje, daar, zal mogelyk wel des Czaars §eliefkoosd plaatsje zyn?

Natalia,

De Czaar geniet; hier menig fchoonen avond.

Gluck.

Menig fchoonen avond? —— O , de Czaar ' weet te genieten 1

Natalia.

Wy fpyzen daar by fchoone avondllonden; wy fchertfen; wy voeren ernflïge gefprekken. Chatinka verkort ons met aartige invallen den tyd; zingt ons wel een vaderlandsch liedje voor. Eduard.

Vergeef het my , Mevrouw ! Zong zy zomwylen ook niet het lied, dat dus begint:

Een bly genot alléén doet ons 'r beflaan gevoelen: Een vlugge tred, een lach, een opgeruimd gemoed Getuigt van dit genot en 's levens edelst goed.

Natalia.

Dat is juist het geliefkoosd airtje van den Czaar.

Eduard, ( met driftige vreugde.) Het geliefkoosd airtje van den Czaar ? — Hoort