Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

#2 Het Meisje

Eduard, Wat is het, vader ?

Gluck.

Maak u gereed! Wy neemei) onze reis weder aan. Eduard.

Neen , neen , dat gaat zo ligt niet uit myn hoofd, rader, dat myn lied des Czaars lyfltukje geworden is.

Gluck.

t . . .'•')' «.31'tV;,'! ' ■ ~ ■ .'■ U -: .1 JSO

Onnozel mensch zyt gy met blindheid g?-

flagen ?

Eduard.

Hoe zo, vader?

Gluck.

Doch , gelukkig voor u dat uwe goede on»

bevlekte ziel geen argwaan voedt!

ACHTSTE TOONEEL.

De Voo eigen. Chatinka.

Chatinka. Vergeef my, lieve vader! Ik had een paar kleine zaaken aftedoen , die ik ook werkelyk met een zeer goeden uitflag verricht heb.

Gluck. Gy hebt hier bezigheden, naar ik befpeur ? Chatinka.

Ik kome op het ogenblik van een tooneel, dat

my