Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64 Het Mihji

Chatinka. — Eh weenden. O wellust, van welken de ziel overvloeit, wanneer haar de dankbnare traan der geredde ellende doet opwellen! Die familie gaat nu weder haare posten bekieeden. Zy is zonder geld. Hoe gelukkig gevoel ik my , dat ik , buiten myn voorlpraak, nog een kleine onderfteuning voor haar hebbe. (Zy opent haar Chatouille.') Eduard, {nieuwsgierig daar in ziende.)

Is dat alles het uwe? Wel lieve Hemel! Zie

eens, vader! In dat kasje is eengantfcheryk-

dom by elkander.

Chatinka, (haar broeder een1 beurs overgeevende.)

Dit is voor myn Eduard, voor zyn welkomst! (Haai en vader by de Chatouille brengende.) En u ,

myn lieve vader! hoe kon ik gelukkig zyn

en my over het bezit van dit alles verheugen, als ik het niet meer voor u, dan voor my zelven vergaderd had ?

Gluck.

Hoe zyt gy aan alle deeze kostbaarheden gekomen ?

Chatinka. Door de goedheid van de Vorftin; ten deele ook door de milddaadigheid van den Czaar.

Gluck, (gemelyk.) Van deu Czaar? . Cha.