Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van MabienbüRg. S5

Chatinka. Ik tonde nog dubbel zo ryk zyn , als ik my aan

uwe verwytingen had willen bloot Hellen, van ten kosten der behoeftigheid fpaarzaain geweest te zyn.

E d u A r i),

Vader, zo veel op éénmaal is nog nooit in onze handen geweest.

Gluck, ü>ém fireVg aanziende.) Eduard!

Eduard, (verlegen.) Myn vader . . .

G l u c k , (op een beveelende toon.) Geef het terug 1

Chatinka. Gun ons toch beiden die geringe vreugde,vader!

Gluck, (driftig.) Geef het terug ! (Eduard legt het op de tafel.) Wordt het niet zwaar in uwe hand?

E d u a r d.

Waarom zou het zwaar worden , vader? Gluck, (fmartelyk.)

O, Eduard i de eer van uw zuster kleeft aan

dit goud!

Chatinka. Myn vad.r, om's hemels wil . . .

G l u c i,, (tegen Eduard.) Herinnert gy u nog wel' aan myne bange uuren F 3 des