Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN MARIENBURG. 89

' n „. . .. '>

C z a a e.

Ik meet de menfchen altyd gaarne naar my zelven , af. Ik zie, dat4k daarom zo veel ongelyk nies 1 gehad hebbe, u hier te brengen.

Natalia, Waarom, dat, Myn Czaar?

Czaar.

Myn oogmerk was, u voor iets gevoelig te maa> 1 ken, dat voor my geene kleinigheid is. Ik heb , goede hoop, dat gy het hier in een grooter graad» dan elders, worden zul?.

Natalia. Ik ben geheel gehoor.

Czaar. Ik heb u een geheim toe te vertrouwen. Natalia.

Een geheim?

Czaar.

Het geen voor u federt lang geen geheim meer is.

N a t a l i a.

't Kan zyn.' Maar met onze ftoute gisfingen

; maaken wy toch gewoonlyk meer valfche dan waar© . fluitreüenen.

Czaar, Ik heb uw raad nodig ....

Natalia. Myn Czaar had zich dan beter moeten adresfee■rea.

F 5, Czaar.

Sluiten