Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Meisje

Czaar,

— Maar no? meer uw hyfland. Het eerfte kunt gy my, liet laaide laoogt gy my niet ontzeggen.

Natalia. Welk een naam moetik deeze vernederinggeeven ?

Czaar, (na eene korte tusfchenpoozing.) Ik ben verliefd!

Natalia. '

Dit geheim te raaden als ik het ook al had

kunnen raaden. . . .

Czaar.

— Dus hebtgy het niet willen raaden. Maar het is nu zo. — En op wie? — Daar gy het eerfte nu reeds weet, zo zal u het andere te raaden , en te wiL len raaden , zo moeijelyk niet meer zyn. — Welnu?

Natalia, (eent'gzins verlegen.) Chatinka?

Czaar, {fchielyk en met nadruk.") Chatinka!

Natalia.

Hce of dat toch toegegaan mag zyn?

Czaar.

Dat zou ik u even goed kunnen vraagen. Maar, zo als gezegd is, het is nu eenmaal zo. Alle aandoeningen, alle luimen, alle gedachten myner ziel, myne droomen zelfs zeggen my onophoudelyk — zeggen my, met een geweldigen nadruk, dat het zo

is,