Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van marienburg. JU

is, dat ik liaarbeminne. dat myn ik zo geheel en al in haar famengefnoerd - zo wezenlyk w haar is ingeweeven, dat ik mogelyk zo ras niet - dat ik nooit weder van deeze banden zal ontflagen worden.

Natalia.

Myn Czaar fchynt van liefde buiten zich zelven te zyn. Doch wat wonder? Ben ik het zelf met van verbaazing?

Czaar.

Ik houde veel van een goede luim; zoek altoos vrolyke menfchen. Ik zelf ben het niet altyd, kan het niet altyd zyn. Maar onder openhartige, vrolyke menfchen word ik het gewoonlyk ook; en Chatinka, — als ik my het beeld der vrolykheid, der zuiveree, naïeve vrolykheid, zo als de ziel haar in alle de trekken van het gelaat vertoont, wilde laaten fchilderen: ■ wie zou daar voor als

origineel beter zitten dan Chatinka?

Natalia.

Vrolykheid en onfchuld in één gelaat: dat geeft een fchoon gezicht!

Czaar.

Zy heeft verftand , een helder, diepdringend, zich nooit overylend verftand.

Natalia.

Het is verrukking voor eene gevoelige vrouw, den grooten man in liefde voor een edele vrouw te zien wegfmelten.

CzaaRd