Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n

Het Meisje

eendemmig met elkanderen ,• anders zou ik eveiï gerust mogen zeggen: deeze keuze doet ook uw hart eer aan.

Czaar.

Vorftm, welke eene wending neemt gy op een* maal? <

Natalia.

Mogelyk was het niet eers nodig, zoveel te zeggen. Alogelyit is dit anders zo voortrcflyk hart van myn Czaar ook hierin voortreflyk; keurt misfchien menigmaal van zelve af, wat bloote drilt... Czaar.

Hoe zo, Vorftin? Verklaar u nader!

Natalia.

Als myn Czaar van de zuivere onberispelykheid zyner oogmerken zo zeer overtuigd ware, waartoe dan dft angftig zoeken naar eene voorfpraak, dit welbedacht uitkiezen eener plaats , die juist gei fchikt zyn moest om de voorfpraake gevoelig te

maaken: hoe kon ik my dit uitvorfchen door

duiïtete , verre omwegen verklaaren , daar het anders niet de geringde roem, niet de kleinfte grootheid van myn Czaar is, altyd rechtdreeks den open weg te gaan? Zou u niet wel in de helderer ogenblikken der fluimerende hartstocht uw eigen hart zeggen: voor een byzit is dit meisje toch veel te goed ?

Cz aar j