Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p8 Het Meisje

Chatinka.

O die ontzetlyke rust! Spraakt gy hein ?

Eduard. II; bad -— ik fmeekte hem u te hooren.

C li a t i % K 'a.

Rcclitfchapeu broeder! — en zyn antwoord?

E d u a' r b. Was, dat hy u hooren zou; dat hy op alles zich bereid had, zelf. om. . . > 3 Q

Chatinka.

. >.< « i 0 4,1.1 i t a . J Welnu?

E ü Ü a r d.

... Uit uw eigen mond de belydenis uwer fchande te hooren. ' '

C n a - i tA' k ... ' f3 * '

Myn fchande ? 1 Hy1 zal my hooren , en

zyn kind met verrukking aan zyn hart drukken ;

■ Zie eens broeder -—- is hy het niet? — Ja,

hy is het. Hy leunt op zyn Hok. De maan-befchynt vriendelyk zyn eerwaardige gryze fiairen, zyn gelaat ftaart plegtig naar den hemel. Zyn gang en houding zyn vol cefiigheid — geheel het -verhevene beeld van den edelen man , die onder zyn noodlot gebukt gaat.

DER-

Sluiten