Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 58 )

,UStes' et ressources de Pn

« tjranniques. * Go»vernemens foibIes

<«Tpr0ken ofte gZ^^^ ^ ™rde ■&nde alzoo over de 7„A„ /

Mn* in >t tt!7 ;aen de Constituü* ***

b^dert0egehracCZ T ***** ^

TEN, * ^ °^H2-Jre ?— STAE-

de goede Mannen van j- m"^ders doór

r« f ***** * L, zyn ad*mnde,

* yerklaeren zv l niet gé%dlgd

^nseru tot de 'm^S\ ^ * *** gedrae^ — Sedaen, m dj^rs "Ï7 f* *°»*** ^niere. toe-te-stem,nen „' r ** h middel van het zZ T 7 ^ >

*<*> '** de roorsz :^ZSem' * **W

*'* m vóordere CöZte ^! ^ * aMe*rén h,t »■ ^eeren lwee Eerste STAPTPTV

tot/^ ontfan.enende het d J 1T^en> als mede

4J, Afc Wö * *^<*

Sluiten