Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS ENZ. J

MS. op perkament van de Kerk van Utrecht i gecollationeerd naar 't Ms. van Boekenberg ; ook in 't Suppl. au corps DipL t.i.p.^J. a Leidis Chron. Belg. I. 18. c. 3. p. 160. A lier is Charterb. 1. d. p. 110. Swartfenb. Charterb. 1. d. p. 78. Een gefchrift over den dienst des Pafloors van Winfum, welken hy om't 3de jaar den Abtvm Werden moet doen.

By Kemp. de orig. fitu, et qual. FriJ. p. 155. Idjinga Staatsr. 1. d. p. 117. Dog Alting N. G. L 2. d. p. 75 fchym dit gejehrifttot de 10de Eeuw te brengen. 1178.

Register der Leenmannen van de Utrechtfe Kerk ; waaronder de Burggraaf van Groningen.

Chron. de Trajeclo p. 331; van Bsxhorn Neder!. Hift. p. 103.

H79.

Ludi Equeftres, in Germania celebrati, ediria Florentio Comité, apud Coloniam Agrippinam, in quibus_ in Comilum numero, IJermannus Cornet Groeningenfis, recenfetur.

Pande&ae Triumphales j torn. 2. de haftiludm^

p. 57. feqq. Mieris Charterb. 1. d. p. 119.

1196.

Diploma Henrici VI Imp. de Comitatu Vdine; in quo inter te/les numeratur Ilenricus Camerariut de Gron.

Miraeus Oper. Dipl. t.i. c. 64.. p. 289. Du Mont Corps Dipl. t. 1. p. 120. Mieris Charterb. 1. d.p. 131.

Ï207,'

Sluiten