Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz.. i$

1290.

Litterae, quibus Rudolphus Imp. cornmittit Frifiam totam Reynaldo, Comiti Gelriae. MS. Worp. Thabor. p. 84 ver/o. Swartfenb. I. d. p. 123. Zie ook Schotan. in tabl. p. 15, Chron. van

Friesl. p. 150. Befchryv. van Friesl. in4X.0. p.110; Maté.

Anal. in 8vo. t. 6. Mieris l. d. p. 507.

1291.

Defenfif verbond tuflchen de Stad Groningen, en den Cafteleyn van Coevorden, mitsgaders de Gemeente des Landfchaps Drenthe: die nativitatis Job. Bapt.

In de Stads Archiv. D. 3. 4, (dog waarfchynlyk de jaart&kening abufif.) Zoen tuflchen de Dekens van Lopperfum, Slogteren, Schilwolde, en Hemmenis.

Gecit. in Contiu. Menconis by Matth. ld.p. 203.

1293.

Verdrag tuflchen den Graaf van Benthem, en de Stad Groningen.

dn de Stads Archiv. K. 1. r. Idfinga Staatsr. 1. d. p. 362. Vertaaling van dat verdrag. By my in H. S.

1295.

Compofitio inter Menaldamenfes, et Helium. Gecit. m Contin. Menconis by Matth. ld. p. 209.' _ Diploma Regis Angliae, concedens jura piscatio«is Ilollandis, Zeelandis, et Frifonibus.

By

Sluiten