Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s2 REGISTER van

1334-

Salvus condudtus pro Groninganis.

In de Stads Archixi. O. i. 14. Brief van de tolvryheid der Groninger burgers te Stavoren.

In de Stads Archiv. O. 1. 15.

1336.

Halfema Lep. 293 meld een brief op dit jaar 9 by bem in H. S.

1338.

Transactio pacis inter Frifones, et civitatem Groningenferh. in commemoratione b. Pauli.

In de Archiv. der Ommelanden, doos G. no. 1. Rengers ten Post, MS. Chron. p. 21. ïdfinga l. c. p. 409.

Swartfenb. Lep. 195; en by my in H. S. Brief, waarby het geflagt der Cortings deeze verzoening aanneemt.

Gecit. by U. Emm. I. 13. jö. 199. Brief, waarby de Graaf van Holland regelt de tolregten, voor de Oostfriezen, komende op de jaarmarkt te Alkmaar.

By Mieris Lep. 604. Swartfenb. I. c. p. 193.

1339.

Diploma Ludovici Imp. in cjuo oppignorat totam Oostfrifiam Reinaldo, Duci Gelriae, excepta parte Wilhelmi Comitis.

By Pontanus 1. c.p. 219. Mieris l. c. p. 616. Swartfenb. I. c. p. 197.

Pa<>

Sluiten