Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

charters enz. m

i37i-

Brief, waarby Johan van Coevorden cum foc. bekennen het Gerigt te Groningen, en te Selwert, voor hun leeven gepagt te hebben van het Capittel te Utrecht.

By Matth. ad. Anon. p. 85. (72). In de Archiv. der Ommel. doos E, no. 2; by ïdfinga l. c. p. 440. Verbond tulï'chen eenige Abten, en Praelaaten hier te lande, over de bepaaling van eenige munten, en maaten.

In de Archiv. der Ommel. doos G, no. 3. Ïdfinga l. c. p. 441. Halfema l. c. p. 23 r, 506", 537, en 552, gewaagt van de Schouwer Zylbrief op dit jaar; by hem in H. S.

1372.

Brief van Arnoud van Hoorn, Biffchop van Utrecht, waarby aan Otto Polman overgedraagen word het Nydincge goed, gelegen in den gerigte van Zelwarth, ende Kerfpel van Groningen.

In de Archiv. der Ommel. Kist met 3 floten, ïdfinga l. c. p. 442.

1374-

Ordonnantie van Borg. en Raad in Groningen, dat de goederen onder man en vrouw gemeen zyn. in het Stadsboek l. 2. §. 8.

L376-

Brief, waarby de Koning Olaus de V. beveiligt het verbond der Hanzee Heden, voorheenao. 1370. met Waldemar gcilooten.

By Pontan. Hifi. Dan. 1.8. p. 506. Schraffert, Hardtrw. p. 143.

D 3. 1378.

Sluiten