Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y> REGISTER van

1378.

Verbond met Hunfingo, Fivelgo, Middagfterdeel, en andere landen.

In de Stads Archiv. B. 2. 1.

Sommierlyk by U. Emm. I. 15. p. 214. Verbond tuflchen de Abtdy van Aduwert, en Groningen.

In de Archiv. der Ommel. doos B, no. 3. ïdfinga l. c. p. 442. Verbond tuflchen der Stad Groningen, en de Hamrikker landen. Cforte Hummerze landen; z.ie U. Emm. ld.)

In de Stads Archiv. O. 2. 2.

1379-

Sententie by de gemeer.e Regteren van Hunfingo , en Borg. en Raad in Groningen , over de erfvolging in zeeker fluk goed.

In de Archiv. der Ommel. doos B} no. 12. ïdfinga l. c. p. 443.

1380.

Litterae de Jurisdidione Ecclefiaflica in Groningen, Gho, et Woltrecht, et de iisdem Groninganis non evocandis.

In de Stads Archiv. A. 1. 17. Privilcgium Episcopi Ultrajectini, de non evocandis Groninganis in cafibus ep-iscopalibus. In de Stads Archiv. A. 1. 18. Vidimusbrief van den Biflchop Florens, belangende de cafus episcopales.

In de Stads Archiv. A.i. 19, * Zoenbrief' tuflchen de Stad Groningen, en het Convent tot Aduard. (waarfchynlyk^ die van 1378.) In de Stads Archiv. O. 2. 3,

1381.

Sluiten