Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz.

In de vryh. en Independ. der Oldampt. p. 21. Aduarder Zylbrief.

In de Confid. der Erf. en Ingezet, p» 51. Verzegelde Vidimusbrief der voorige brieven ^ ofte accoorden, van 1350, 1352, en 1386, met Dreuth geftooten.

In de Stads Archiv. D. 3. 10. Vidimusbrief van het contract, depligtgenaamd, ten jaare 1339, tuflchen Groningen, Drenth, eij. Gho gefloten.

In de Stads Archiv. D. 3. ir. by my een geautkent. affchrift. Zeendtbrief van Usquert, in het oud friesch.

By de Sociëteit P. E. J. P. in H. S. Verdrag tuflchen de Stad Groningen, en GerkesIdoofter, waarby aan de Stad toegellaau word omby dwarsnagt te procedeeren.

In de Stads Archiv. O. 3. 7. .

1394-

Verbond der Fivelgoörs, raakende hunlieder dyken, en gekoorene zes Rigters, voor den tyd van 7\ maand ; of van Geertruid tot Allerheiligen. In de Stads Archiv. C. 1. 6.

1395-

Vreede tuflchen den Biflchop Frederik van Blankenheim, en de Friezen van Stellingwerf, &u. {hebbende mede betrekking op Groningen.) 18. April, By Matth. ad anon. p. 93. (110}. Mieris l.c.p. 625. Swartfenb. I. c. p. 254. Brief van Frederik van Blankenheim, en de K,?J pittelenvan Utrecht, over Reinold vanCoevordena en zyne vrienden. 26. 27. May.

E2 %

Sluiten