Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 45

By my in MS. Cod ; en by de Heeren Dries(cn in H. S.

Vrygeleide aan agt Friezen, &c. om in Holland te handelen over vreede.

By Swartfenb. I. c. p. 353. Brief van Borg. en Raad in Grpningen, aanneemende de vreede, door die van Oolter, en Westergo met Holland gemaakt. 22. Nov. By Swartfenb. I. c.p. 355. Diergelyke aanneeming door die van Fivelgrji 22. Nov.

By Swartfenb. I. c. p. 356". Diergelyke aanneeming door die van Hunfingo.

Gecit. by Szvart/enb. I. c. p. 795. Brief van Hertog Willem aan eenige Ommelander Heeren, als zyne Leenmannen, om de geflotene vreede te agtervolgen. in Nov. By Swartfenb. I. c. p. 358. Adidem, kennis geevende van de geflotene vreede aan die van Oostfriesland, Reiderland, 'tOldampt , Fivelgo, Hunfingo; &c. in Nov. By Swartfenb. I. c.

1407.

Zeemt»rief van Hunfingo, en Fivelgo, beveiligt door Borg. en Raad in Groningen, op S. Andreas. 30. Nov.

By Scbotan. in tabl. p. 113. Mieris. 4. d. p.91;

by my in 2. MS. Cod; en by de Heeren Dries* fen in PIS. Brief over de evaluatie eencr korte groote. Gecit. in een MS. Cod.

F * 1408;

Sluiten