Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\6 REGISTER van

heim, en de Friezen van Stellingwerf, en Schoterland, op uitfpraak van Zoeuslieden, waaronder Groningen. Dec. ai.

By Mieris l. c. p. 267 ; Swartfenb.1. c.p. 3;9, 1414.

Vrygeleide van Hertog Willem aan die van Stavoren, en Groningen. 14. Aug. By Swartfenb. I. c. p. 386.

1415.

Verdrag tuflchen de Stad Groningen, en het halve Ampt. Maart.

In de Ommel. Archiv. doos B, no. 14. By ïdfinga 2. d. p. 230. Zoenbrief tuflchen de Stad Groningen, Hunfingo Fivelgo, met Ocke ten Broek , en Focke Ukens. In de Stads Archiv. Q\ 3. 24; (dog waarfcbvnlyk 1425.)

Verbond tuflchen Keno ten Broek, en Stad en Lande.

Gecit. by U. Emm. I. p. 263. Vrede tusfchen Hertog Willem, en Keno ten Broek, en zyne hulperen. in Decemb. By Swartfenb. I. c. p. 389.

1416".

Vonnis van Borg. en Raad, cn Hooftmans in Groningen, en de Rigtercn van Hunfingo, en Five'go, over de gaave, en opdragt DES LIGGENDE LANDES. Dond. na Ommegange dag. By my in copia authentica.

Verbond tuflchen Hunfmgo en Fivelgo, met Groningen.

Gecit. by U. Emm. l.io.p. 263,,

Ver-

Sluiten