Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 51

Verdrag tuflchen het Convent van Ludingakerk, en Ocko ten Broek, Groningen, en Ommelanden. Juny 2.

In de Stads Archiv. N. 3. 2. Swartfenb. I. c. p. 412. Verdrag tuflchen den Hertog van Braband, en den Hertog Jan van Beyeren, onder anderen over de landen van Friesland. 21. April.

By Mieris l.c. p.54.5; Swartfenb. l.c. ƒ7.413. Gilderolle der Schroders, ofte Kleermakers.

In het Gildeboek. Warffs Conllitutie over wifl'el van land. Woensd. na Sant gang.

By de Heeren Driefen: en by tay in II. S. Vredesverdrag tuflchen Ocko renBioek, Gro» ningen, en Ommelanden, nu 1 . 1.6. Aug.

By Mieris l. c. p. 5 t. p. 1864,

2. d.; E. Beninga p. 208; Brcncyfen l. c. P- 39; '<#Hg» c. p. 25%; Swartfenb. I. c. p. 415.

Verbond tuflchen Ocko ten Broek, Groningen , Langewold, Hummerze, cn Ilitthpcn, en die van Wolder kerk.

In de Stads Archiv. N. 3. 3. Zoen met Smallingerland.

In de Stads Archiv. O, 3. 47. Articulen van vrede, en onderlinge befcherming,1 tuflchen Ocko ten Broek, de landen van Oofler, en Weflergo, en de Stad Groningen. 14. Sept.

By Swartfenb. I. c. p. 416; zie ook Emm. l.c. p. 28r.

Scheidbrief van de gevangens tuflchen Ocko teu Broek , en de Stad Groningen.

In ae Stads Archiv. Q. 3. 5. Verzoening van Sibolt van Rustringre, met de Stad G 2 Grcw

Sluiten