Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 55

Adidem met de gebroeders Harinxma.

Gecit. by U. Emm. I. c. p. 290. Beëdigde beveiliging van het eeuwigduirend verbond tuflchen Groningen, Oostfriesland, &c. In de Stads Archiv. Q. 3. 8. Accoord adidem met ^ibrand Harmana cum loc, en verfcheide Groningerlander ballingen. 31. May.

Gecit. by Emm. I. c. Hollandsch vrygeleide voor de ballingen van Groningen. 31. May.

By Swartfenb. I. c. p. 452. Brief van Hertog Johan aan Ocko ten Broek, over het breeken der zoen. 21. Juny.

By Mieris l. c. p.641; Swartfenb. l.c. ^.453. Het Dykregt van die van Luiwerwolde.

Ter Secretarie van het Aduard. Zylvest-, en in de Confid. der Erf, en Ingez. &c. p. 54. Atteftatie van Hero Wybrand, Cureet to Slogteren, &c. nopens de hamrikken tho Lasquert. By de Heeren Driejjen in H S.

1423.

Brief, waarby Hertog Jan commiflariffen benoemd om na Elburg te trekken, om aldaar te handelen over de verfchillen met die van Groningen, Ooiter en Weltergo. 8. Maart, (of ook 1424.)

By Mieris l. c. p. 715,- Swartfenb. l.c. p.460. Beltand tuflchen Hertog Jan, en de Stad Groningen , tot in de winter naastkoomend over een jaar. By Mieris l. c. p. 680; ïdfinga l. c. p. 167. Zeendbrief van die proveltie van Lopperfum. feria 311a post reminiscere.

By my in H. S. (hoewel waarfchynlyk abufive voor 1424.}

1424.

Sluiten