Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$6 REGISTER van

1424. *

Brief over "de verdeeling van den uiterdyk in Fivelgo.

By my in H. S. Conventie van de Abten van Wemmen Selwert, nopens den uiterdyk op den Sande. By de Heeren Driejjen in H. S. Inlaatingsbrief van het Groninger Oofter Hamrik. Donderd. na Jubilate.

Ter Secretarie der 3 Dilfzylen. en by my in H. S. Brief, waarby de agt Zylvesten, en 't Groninger Hamrik aanneemen de onderhouding van den brief, de ao. 1343.

Ter Secretarie der 3 Delfzylen. en by my in H. S. Brief over twee graazen lands by Walfridi brugge, de minrebroeders gegeeven. In de Stads Archiv. E. 1. 3. Zeendtbreefregt van der Proostdy van Lopperfum. Dingsd. voor reminiscere.

By Schotan. in tabl. p. 113; en by de Heeren Driejjen, en my in H. S. Vrygeleide van Hertog Johan aan de Groningers om op den dagvaart te Elburg te koomen. 21. Oei. By Mieris l. c.p. 740; Swartjenb. l.c. p.4.64. Overeenkomst der gemeene gildebroederen van den Scroder Ambagte. Dingsd. na S. Remigius. In het Gildeboek^ dier gilde. Verdrag over het doen van het brouwer ampt, ofte der brouwer gilde brief, op exalt.Crucis.

In het gildeboek dier gilde , en by my in II. S.

1425.

Brief van den BilFchop van Utrecht, de Groninganis non evocandis. ƒ#

Sluiten