Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53 REGISTER, van

1426.

Accoord tuflchen de Stad Groningen, en Jacob Beier, Proost te Lopperfum, over de bewaarine- van het huis tot Reide.

In de Stads Archiv. £.3.5. Scheiding van landen tuflchen het Convent Gerkeskloofter, en de ingezetenen by de westerzyde der Lutteka Horna. 6. Aug. By Swartfenb. I. c. p. 469. Verbond tuflchen Groningen, en Ommelanden9 met de agt Kerfpelen, over het ftraffen van dieven. in Juny.

In de Stads Archiv. B. 2. 7.

By ïdfinga l.c. p. 344; Swartfenb. I. c. P' 53°5" {die het egter brengt tot 1447.) Sententie van de Dykregters Reders in Langewold.

Gecit. by Halfema l. c. p. 520. Uitfpraak van Groningen en Ommelanden in het verlchil tuflchen Ocko ten Broek en conf., met ï'ocko Uken en conf. Zond. na Kruisvinding. In de Stads Archiv. O. 3. 24.

By E. Beninga l. 226, p. 235 • Breney Jen l. c. t. 1, /. 2. 11. 22.

1427.

Overoud Oidampfler Landregt, gemaakt in terr& Keidenfi, in communi coetu Pallae.

By de Heeren Driefjen, en my in ff. S. Ordonn. van Borg. en Raad, Hellende het mannengeld by dage op 30, by nagtop 60 oude franfche ichilden.

In het Stadsboek lib. 4. Verbond van Hunfingo, Fivelgo, 't Oldampt, Reiderland, Langewold, Vredewold, Hummerke,

en

Sluiten