Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz.

en Middag, met Focko Uken, en conf. de 5de; dag na Paa/cben.

Uit de Ommel. Archiv. by ïdfinga l. c. p. 345, Verbond tuflchen den Graaf van Oidenburg, Bremen, Ocko ten Broek, Rustring, Groningen, en Ommelanden, rakende de gemeene befcherming der landen, en het ftrandregt. (ad 8. Cal. Majii) In de Stads Archiv. N. 3. 8, en 9. Brief, waarby Ocko ten Broek die van Groningen en Ommelanden tolvryheid geeft van olï'en en koejen tot AUrich. (ad 8. Cal. Maj.) In de Stads Arch. O. i. 29. Verbond tuflchen Hendrik, Biffchop van Munfler, met Focko Uken en conf., waaronder Haje Ripperda te Farmfum , Haje tot Westerwolde. &c. By E. Beninga l. c. \. 230. p. 249; Lanig l. c. 2. d. p. 1869; Mieris l. c. p. 908; Sv^art/enb. I. c. p. 474. Zoen of vrede tuflchen Bremen, Butjadingerland 9 Worflen, Ocko ten Broek en conf., met Focko van Lier, en conf.

In de Stads Arch. Q\ 3.3 ; gedceltelyk. byEmm. I. c. p. 303.

Brief, waarby Hendrik ter Bruggen, Borgemeefter in Groningen, Imejen to Larrelt belooft weder in de gcvangenisfe te komen, als ontboden word. Difgsd. na S. Fyt.

By E. Beninga l.c* §. 228. p. 245. Verzegeld verbond van Hajo van Westerwolde met Stad en Lande.

In de Stads Arch. J. 3. 17. Zoen tuflchen Groningen , en de ballingen. ^.Mayi.

Gecit. by Revius Hifi. Dav. I. 1. p. 102. Zoen en verbond van Groningen en conf, me? Fccko Uken, en Sibet Rustringre.

H »

Sluiten