Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 65

Raadsordonn. dat onegtgeboorene geen burgers zyn.

In het Stadsb. I. 6, §.3. Brief van Borg. en Raad, bepaalende dat men twaalf oude vleemfche grooten kan betaalen met een loot fyn gebrand zilver, op Calixti. By my in H. S. Brief van een weg op het Zandt, aan het Convent van Werum. By my in H. S. Nader vereeniging van Hajo en Boelo Ripperda, met de Stad Groningen, over het huis te Farmfum, en maintien van het Stapelregt. (5. Iduum Aprilis.)

In de Stads Arch. C. 2. 9. Toetreeding in de verbonden, voorheen met Groningen gemaakt, over het Stapelregt, door die van Farmfum, VVeywerd, Heveskes, Oterdum &c. Gecit. by Emm. I. 22. p. 335. Aanneeming van het Farmfumer verbond door die van Holwierda, en Marfum. (ad diem 8. Cal, Mart.)

In de Stads Archiv. K. 2. a. Verdrag tuflchen die van Finfervvold, en deEcxta, met de Stad Groningen over het Stapelregt. (postrid. Non. Mart.)

In de Stads Arch. E. 3. 9. Adidem met die van Winfchooten, in conformité het verdrag met Fivelgo, voor 12 jaar. (5. Iduum Aprilis.)

Ibidem E. 3. 7. Adidem met de overige dorpen van het Oldampt, als Midwolde, Oostwolde, Finfterwold, Veenhuizen, Scheemda, Eexta, Meden, Overmeden,Muntendam , Zuidtbroek , Noordbroek, en Wageuborl gen 7

Sluiten