Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 6>

gen, over het niet aanneemen van Walraven van Meurs tot Biffchop. &c.

Gecit. by Emm. I. 32. p. 341. Verbond tuflchen Hamburg en Groningen, in Augustus.

In de Stads Arch. O. 1. 8. Ordonn. van Borg. en Raad &c. op de tinnewer/r kers. in Jan.

Jn het Stadsboek l. 8. Brieven van Eppo Gockinga, en Ailco Hauwerda, waardoor mede bevat zyn in het verbond tusfchen Hamburg en Groningen. Gecit. by Emm. I. c. p. 342. Brief van Hero Uden aan Groningen over het arrefteeren van een fchip met kooren. &c. Gecit. ibid.

Laudum tuflchen de Zylvesten van Aduwarder zyl cum foc. tegens die van Peyle cum annex. In de Stads Arch. C. 1. 10. Meeting van Fivelgo.

By de Heeren Driejjen in H. S. Brief van Ema Abbema enBouke, over een weg aan het Convent te Werum.

By de Heeren Drie/Jen in H. S.

1438.

Verdrag tuflchen Ailko Ilouwerda van Termini* ten, en de Stad Groningen.

In de Stads Arch. E. 3. ir. * Accoord tuflchen de Stad Groningen, en de agt Karfpelen over het ftraffën der dieven &c. Ibidem O. 3. 10. Raadsord. over den braspenning. In het Sladsb. lib. 7.

I 2 Brief-

Sluiten