Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS emz. 8£

In de Stads Arch. Qj 3. 12. Verdrag tuflchen den Abt van Gerkesldooster en des Convents meyers in Lutkegast, nopens de" voorwerken, en collatien van priefleren. op Maria Magdal. (of den 21. Julyf) By Swartfenb. I. c. p. 597. Brief, waarby die van IVesterzvolde zig opdraagen aan den Biflchop van Munfler, Johan Paltzgraavc by den Rhyn, &c. met deszelfs renverfaal. Vryd. na Marie hemelvaart. By ïdfinga l. c. p. 379. Brief, waarby Egge Addinges van Westerwolde zig byzonder opdraagt aan gemelden Bisfchop, Zond. na Marie hemelvaart; met des Bisfchops renverfaal. Zond. na L. Vrouwen asfumptie. By ïdfinga l. c.p. 381. Eeuwig verbond tuflchen Ulrich van Creetzyl, en Groningen, over het vrvvaaren der kooplieden op de ordinaire tol. ad 4. ld. Aug. In de Stads Arch. O. 1. 30. Raads-ordonn. dat der pupillen goed niet mag verkogt worden, dan met toeftemining der voormonderen.

In de App. agter het Stadsb. Adidem op het ftuk der kleine bode. Ibidem.

Adidem op de breuken, in de vrymerkten voorvallende.Ibidem.

Adidem op het ftuk van Stads-vreede. Ibidem.

Adidem, verklaarende alle wed-fpeelen, enkoopen op der luiden lyf, nietig. Ibidem.

L 3 yre.

Sluiten