Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P REGISTER vast

Opdragt van de Buirmande, en Celkingeland. door de eigenerfden aldaar, aan het Aduarder Zvl' yest. na Petri ad vinc.

Ter Secretarie van het Aduard. Zylvest • enbv de Heeren Driejjen in H.S. ' Klagten der Groningers over Sibo van Efens, en Doorn um. ' Gecit. by Emm. I. c. p. 388. Brief van den Vicaris Generaal' wegens Bisfchop DavidvanBourgondien,over hetoprigten van een nieuw altaar in de Martini Kerk alhier, ter eeren van Maria, Nicolaus, Franciscus, en Margaretha. ik. Jul By de Heeren Driejjen in H. S. Bulle van Paus Pius, ontflaagende Groningen van den Pryftoel. 1. Sept.

By Dumbar, Deventer p. 581. Nadere bulle daaromtrent. 6. Sept. Ibidem l. c. p. 582.

* Warffs-conftitutie, dat de zoon den vader de boedel met mag kwytfchelden, buiten toeftemmins zyner vrouw, na Pont laan.

By my in H. S.

* Adidem over naarkoop. By my in H. S.

Brief gecit. by Halfema l. c. p. 505, en 518.

1464.

Giftbrief van Jacobus Wiltinck , Cureet to GerlsTm^'- e" Vlcaris tot Lopperfum, van zyn goed APlii, in Westerwolde, aan den Generaal Prior der orde des Fi. Kruis, op Petri ad Cathed. By my in H. S.

enfacotu! Winfumer Zylvestc«y- op Philippus

Ter Secretarie van het Winf. Zylvest; in de confid. der Erf en lngcz. p. 43. jn.

Sluiten