Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§2 REGISTER van

Misfive van Karei den Stouten aan Groningen.

Ibidem. I. c. Deszelfs eisch om als Opperheer erkend te worden.

Ibidem, p. 397. Misfive van Groningen daar over aan het Stigt, etc.

Ibidem. I. c. Warffs-oordeel, dat de ervenis valt op de oude moeder, en niet op ooms, of moeijen. in de week, na midvasten.

In het proth. ten Hove Prov.

* Adidem om naarkoop te doen met gereeden gelde.

By my in H. S.

1470.

Verbond tusfchen Groningen, Hunfingo, en 'Fivelgo. IVoensd. na S. Johan in den zoomer.

Uit de Ommel. Arch. by Ïdfinga l. c. p. 402. Brief van Oostergo, Westergo, Sevenwouden etc. aan Groningen, ad 8. Cal. Sept. Gecit by Emm. I. c. p. 399.

* Verbond tusfchen Groningen, en Oostbroekfterland.

In de Stads Arch. O. 3. 49.

* Gebod van Borg. en Raad in Groningen aan den Kastelein in Oostbroekflerland.

Ibidem A. 2. 11. Het oudere Landregt van Westerwolde.

By de Soc. P. E. I. P. in H. S. Confirmatiebrief van gemeld Landregt, door de Kerkhceren van Westerwolde, Sellinge, Vlagtwedde, en Vriesfcheloo bezegelt, op Prisce virg. Ibidem.

Verzegeling over den werf van het flot tot Qterdum.

In de Stads Arch. /. 2. £. Brief

Sluiten