Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 9?

1475.

Schryven van den Keizer Frederik aan de Groningers.

Gecit. by Emm. I. c. p.412.. Adidem van de Groningers aan den Bisfchop van Munfler.

Gecit. I. c.

Adidem van de Groningers aan den Keizer, etc. Gecit. I. c.

Warffs-conftitutie, dat de Redgeren, etc. alle jaaren zullen moeten aanzweeren. na S. Michiel. In het protb. ten Hove Prov.

1476.

Schryven van Douvve Sjardema aan Borg. en Raad over het gebeurde op den Landsdag te Leeuwaarden; etc.

Gecit. by Emm. i. c.p. 4.17.

* Compromis van Sicco Sjarda, met de Stad Groningen.

In de Stads Arch. O. 3. 20, (dog liever 1480, of 14.79.)

Ordonn. ofte ampliatie der Brouwergilderolle, IVoensd. na Fyt.

In het gildeb. der Brouwers. Raads-ordonn. om niet meer, als eensterweek, te mogen brouwen. 19. Iuny. In de App. agter het Stadsb. Adidem, dat brandftigters tot pulver verbrand zullen worden. Ibidem.

Adidem, op het uitpanden der breuken.

Ibidem.

Adidem, verbiedende de excesfive gefchenken by «itigflen, maaltyden, jaardagen, kindelbieren, etc. Ibidem. N Adi-

Sluiten