Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 103

Het Schuttenregt van Groningen.

Adid. en by de Heeren Driejjen. Verbond tusfchen de Stad Groningen, en de Ommelanden , voor 40 jaar, zynde eene hernieuwing, en vermeerdering der voorige.

In de Ommel. Arch. doos B9 no. 9; en in veelvuldige H. S.

1483.

Verdrag tusfchen den Bisfchop van Munfler, en Groningen.

In de Stads Arch. L. M. 1. 2. Adidem tusfchen den Bisfchop en de Stad Munfler, met Groningen, over de graving van een diep, uit den Eems by Heede tot na Groningen. Ibidem M. 3. 3.

* Brief van Johan Rengers ten Post, aan die van Ooster, en Westergo. post converf. Pauli.

By Schotan. in tabl.p. «7 ; Swartfenb. I. c.p. 720. Opdragt eener flytinge in Wester Embden.

By my in H. S. Brief, gemeld by Halfema l. c. p. 340, 365,467.

1484.

* Verzoening tusfchen Johan Rengers tot Scharnier , en de Stad Groningen; met een brief over de munt, hem door den Keizer gegeven.

In de Stads Arch. O. 1. 18.

1485.

* Verdrag tusfchen Groningen, en den Heer van Gemen, Drost van Zutphen.

Ibidem. O. 1. 10.

* Beftand tusfchen Hero van Doornum, Edo van Jeveren , Uko van Knypens, eens; en Groningen , anderdeels.

Ibidem. Q. 3. 16. Con-

Sluiten