Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 109

Adidem tusfchen de verbondene in Friesland, en Groningen, over hunlieder dagvaarding teSneek&c. Gecit. I. c. p. 478. Adidem tusfchen Botto Holdinga, Willem Frederiks, &c.

Gecit. I. c. p. 479. Adidem tusfchen Groningen, en Juw Hottinga.

Gecit. I. c. p. 480. Verbond tusfchen Borg. en Raad in Groningen, en de gebroederen Hottinga, de fteden Francker en Workum; Franekera-deel; en de Heeren Dekama, Martena, Hemmema, <Scc. 10. Oei. In dc Stads Arch. O. 3. 23. By Worp in Chron.; Ocko van Schart; Schot. Chron. in tabl. p. 86 ,• in 4 2-. p. 241 ■ id„ /inga l. c. p. 428; Swartfenb. I. c. p. 754. Verbond tusfchen Groningen, en Leeuwaarden. 10. Oct.

In de Stads Arch. O. 3. 30; en fomm. by Emm, l. c. ƒ>. 481.

Verdrag tusfchen Groningen, en Sneek, den Hooftling Bokko Harinxma, en conf. 14. 0&. Ibidem O. 3. 24.

By Worp; Ocko van Scharl; Schot, in tabl. P-95 ; *» 4e« P- 243 ; Ïdfinga l. c. p.429; Swartfenb. I. c. p. 755. Idaarder-deels aanneeming van het verbond met Groningen $ genaamt het Dokkumer verbond. In de Stads Arch. O. 3. 28. Barthold Starkenburgs aanneeming van gemeld verbond.

Ibidem O. 3. 26. Adidem van Annjum. Ibidem O. 3. 27.

O £ Adi-

Sluiten