Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iio REGISTER van

Adidem van verfcheide particuliere Edellieden in Friesland.

Ibidem O. 3. 31.

* Concept van het verbond met Dokkum, Dongeradeel, Ferwerdeel, en Groningen.

Ibidem O. 3. 29.

* Confirmatie der vereeniging met liet Stifr Munfter.

Ibidem M. 3. 4. Verdrag tusfchen Borg. en Raad, Gezwoorne rVleente in Groningen, en de Boumeefteren cn gilden , over de evaluatie van het geld; als mede der Jaastgemelde renverfaal. op L. Vrouw, avond. Ibidem. D. 1. 6, en 7.

By de Heeren Driesfen, en my in H. S Recipis van den Graaf van Oldenburg over ontvangene zilvere fchenkvaten. Ibidem Q. 3. 19. Verzegeling van een Huk grond , by het kloofler ter Apel aangekogt van die van Weerdingen, om aldaar leem te mogen graaven. Ibidem L. 3. 1. Opdragt van een halve kamer agter Folkerdince ftraat, in Ketelsgang. Ibidem E. 1. 9. Toelaating van dc Scheppers van Sciiarmerzyl aan Jan SchafFer, om by Groenenberg in den dvk een pomp te leggen.

Ter Secret. der 3 Delfz. Uitfpraak tusfchen die van Eünge, en Feerwert over de waatering en til door Feerwert.

Ter Secret. van Aduard. Zylvest; en by de Heeren Driesfen in H. S. Raads-ordonn. over het liaan van Geert Hesfels rnunt.

By de Heeren Driesfen in H. S. Warfs-

Sluiten