Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. iit>

Acte van non prajudice van Frederik van Baden, en Groningen.

Ibidem B. i. 6. Decreet van gemelden Bisfchop tegens het doodflaan, en wonden van geeftelyke perfoonen in Groningen, Gho, cn Wolt, tot ico, en 500 goude fchilden incluis. 23. Dec. Ibidem A. 3.6". Raads-ordonn. vastftellende, dat Borg. en Raad, en de Hooftmans, zullen continueeren, tot ao lange de Raad met de Wysheid een beter vinden; edog dat de Borgemeefters alle jaar zullen gekoren worden. &c. Maand, in de vastelavond. In de app. agter de. Stadsboeken. Adidem, over de Stads-muur, bolwerk, wateringen, rypen, uitvoeren van mes, &c. By de Heeren Driesfen in H. S.

1498.

Misfive van Egbert Koning en Herman Held, aan Groningen, over het krygsvolk door Walta aangenomen ; als mede van Campen daarover. Gecit. by Emm. I. c. p. 551. Adidem van die van Ooftergo aan Groningen.

Gecit. I. c. p. 552. Brief, waarby Hertog Philips van Ooftenryk aan Hertog Albrecht van Saxen afftaat zyn regt op geheel Friesland, tellende daaronder het Groninger gebied. 17. Maart.

By Sivartjenb. I. c. p. 778. Brief, waarby Hertog Philips zig verbind den Hertog van Saxen te helpen, in het tot gehoorzaamheid brengen der landen van Friesland, in de voorige afftand begrepen. 17. Blaart. By Sivartfenb. I. c. p.7%1.

Ver-

Sluiten