Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122 REGISTER van

Briefwisfeling tusfchen Groningen, en gemelden Schomberg.

Gecit. I. c. p. 568, 569. Adidem tusfchen Graaf Edzard, en Groningen.

Gecit. en Somm. I. c. Adidem tusfchen Edzard, en den Bisfchop van Utrecht.

Gecit. I. c. p. 570. Lastbrief van Hendrik den Swaab aan Groningen, Leeuwaarden etc.

Somm» by Emm. I. c. p. 572. Handelingen op den dagvaart of zamenfpraak te .Vollenhove. in O&ob. Gecit. I. c. p. 574. Belland aldaar gefloten tot Febr. 1499.

Gecit. I. c.p. 575. Comniisfien, en aanneemingen van de munt, met yerfcheide brieven in een gerolt. In de Stads Arch. D. r. 9.

1499.

Handelingen, en briefwisfelingen op den byeen» komst, te Woerden bepaalt, oyer de Friesfche en Groninger zaaken, etc.

Gecit. by Emm. I. c. p. 576. Une lettre du Sr. Empereur Maximilien de declaration des parties de Frife, et mesmement de la ville de Griminghe, et de tous les nobles et autres tenans aucuns biens es dits pays de Frife, tous lesquels doivent eftre fubjers et obeyr au Sr.de Saxe, comme Gouverneur et Poteftat perpetuëlduditpays; "celles lettres donnees a Nuys lc 27 %. jour de Mars. Gecit. in de lyst by SzvartfenbT2.d. p. 325. Somm. by Emm. I. c. Une lettre du Roi Philippe de Caflille, Archiduc

d'

Sluiten