Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124 REGISTER van

Leeuwaarden, en Gerkesklooster, in Sept., en 0&„ Somm. I. c.p. 583 j (en mogclyk in de Stads Arch. op O. 1. 3.) Briefwisfeling tusfchen den Hertog, den Bisfchop, en Groningen.

Gecit. I. c. p. 584. Verdrag tusfchen den Raad, of de 13 mannen in Groningen met Jr. Ulrich van Doornum, over leevering van krygsvolk. etc. By Emm. I. c. Brief van Geert Casfens, erkennende voor 6 jaar Van Borg. en Raad in Groningen ontvangen te hebben de Kasteleinfchap te Winfchooten, met de Üldampten daartoe behoorende, als mede het huis Pckelborg. op Paasch-avond. By my in copia at/tb, Willekeuren van Langewold.

Gecit. by Halfema l. c. p. 292, 321, 383. Brief over de Regtinge in Usquerd.

Gecit. ibid. p. 365. Gilderolle der Hoedenmakers. In het gildeboek dier gilde.

1500.

Verbond tusfchen de Friezen en de Groningers, gefloten te Dokkum.

Gecit. by Emm. I. c. p. 593. Brief, en bevel van Maximiliaan aan de Groningers, die altera post ld. April. Gecit. I. c. p. 595. Ryksagt van Maximiliaan tegens de Groningers.

In de Ommel. Archiv. Comrnisfie der Ryksllenden op den Ridder Jurjen Van Thör. 11. Cal. jun.

Gecit. by Emm. I. c. p. 595.

Uit-

Sluiten