Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 12?

Beftand tusfchen gemelde Hertogen en Groningen , tot in Maart 1503. Gecit. I. c. p. 617.

* Verdrag tusfchen den Hertog van Gelder en Groningen, aangaande den tol der beeften, bydeeze Stad te betaalen.

In de Stads Arch. O. 1. 6; zie ook Pont. Hé Gel. £.623.

* Voorreeden van Eggerik Ripperda. In de Stads Arch. K. 2. 3.

I503'

Verlenging van het beftand tusfchen de Hertogen van Saxen en Groningen, eerst tot Michiel, en daarna tot May 1504.

Gecit. by Emm. I. c. p. 619. Handelingen van gemelden Mr. Ulferd by de Hertogen in Saxen. Gecit. I. c.

Brief van Graaf Johan van Oldenburg, ten einde alhier de munt van goud en zilver met de zyne werde gelyk gehouden; en alhier gekundigt, dat de Oldenburgcr munt in valeur zo goed is,, als de Groninger.

In de Stads Arch. D. 1. 10. Contract van Sicco Beninga over den tol dei brugge tot Leegkerk. Ibidem. N. 2. 2. Voorwaarden, op welke Wyet Tjarfema aanneemt wegens den Abt van Gerkesklooster te bedienen het regt over Visvliet, en des Convents meijers in Langewold. 31. Dcc. By Swartjenb. z.d.p.414. Atteftatie van den Commandeur te Ooster Wierum

over

Sluiten