Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 133

Lyst der dorpen en kerlpelen van Groningerland, met de ampten, waaronder gelegen, als mede den jaartaxt, en renten.

By Schotan. F. H. p. 524; in het Landb.van Martena, by Swartjenb. z.d. p.64. Gefchrift over de vorming van het Preckheeren Convent te Groningen.

In de Oudhed. van Groningen etc. p.$%. Brief van Graaf Edzard over Zylvesteny zaaken, en wel der drie Delfzylen. die Gcrvafii et Prothafii. Ter Secretarie der 3 Delfz. en in H. S. By Gleintz Aqiiaed. p. 93' ; Confid. der Erf. en Ingez. p. 40; Brief van gemelden Graaf Edzard, raakende het regt der Dykgraaf over de zee, en zomerdyk onder 't Farmlümer Zylvest.

Ter Secretarie van gemeld Zylvest. Conventie tusfchen Hoogkerk en Dorquert, over den til van de klyve by Hoogkerk.

Ter Secretarie van het Aduard. Zylv. Accoord, ofte willekeur tusfchen de buiren van Gelkinge en Kranelanden. op Pinxteravond.

Ter Secret. gemeld; en by de Heeren Driesfen, en my in H. S. Conflitutie, over de verdeeling der breuken van de overheering der Zylvesten.

By de Heeren Driesfen in H. S.

1507.

Citatiebrieven van Maximiliaan, gelastende Edzard , en de Groningers, om te Constancz te compareeren; handelingen aldaar; enprovilioneeldecreet van Maximiliaan.

Gecit. by Emm. I. c. p. 669—672; S. Benin*

ga p. 180—182.

R 3 Pla-

Sluiten