Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïtf REGISTER van

Uitfpraak gedaan by de Hooftmannen van Graaf Edzard in de Omlanden, tusfchen den Abt van Gerkeskloolter en die van de Rugewaart ter eenre en de eigenerfden van Lutkegast ter ander zyde' nopens de uitwatering van de Munnikkezyl, en zylfchot van dien; zullende die van Lutkegast halffchot betaalen. in Juny.

By Swartfenb. I. c. p. 295". Gilderolle der goudfmeden. Zaturd. voorjudica.

By de Heeren Driesfen in H. S. Brief, waarby der goudfmeden gilde gefcheiden word van de andere gilden. Dingsd. voor Elfduiz. maagd.

Ibidem.

Sententie van M. Broerfema, Grietman in Hummerke, nopens het tweede buirregt van En»elum« mer, en Saaxumer Kluften. Ibidem.

Brief over den aankomst van eenige landerven op het Zandt. T *

Ibidem,

Handelingen op de byeenkomst te Aupsburg tusfchen den Sax, Graaf Edzard, &c. Gecit. by Emm. I. c. p. 686. Adidem op de byeenkomlïen te Munfter; te Stathagen in Schouwenburg; en te Aduard, &c. Gecit. I. c. p. 687, 688, 689. * Vernieuwing van de beleening der Overheid en dat Schultampt van Groningen, door den Bisfchop van Utrecht.

Gecit. by S. Beninga p. 197; (dog abufive op dit jaar: zie Emm. p. 689.)

Brief-

Sluiten