Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154 REGISTER van

land aan de Ommelanden, om hulde te doen, etc* Gecit. I. c.p. 358. Briefwisfeling, tusfchen eenige Groninger Regenten en den Hertog van Gelder. Gecit. by Emm. p. 812. Inftructie en commisfie voor Jr. Jasper van Marwyk, als Gelderfche Stadhouder. Gecit. I. c. p. 813. Ordonn. van Borg en Raad, Gezwoorne Meente , etc. over den tyd van het houden der vrymerkt in Groningen.

In de App. agter bet Stadsb. * Verdrag tusfchen den Bisfchop van Munfler en de Ommelanden, over de Officialen, etc.

By de heer Prof. de Rboer in tl. S; zie ook. Halfema l. c. p. 448.

1523-

Opontbod des derden mans uit de Ommelanden, en het Oldampt, om te Nuiszaam te koomen. Gecit. by Emm. p. 814. Brief van Marwik aan de Regeering van Groningen om eenig kanon , etc. Gecit. I. c.

Bevel van Wasfenaar en Schenk aan de Ommelanden , om te IXoorthorn den Keizer te zweeren. in Aug. Gecit. I. c.

Eed van Getrouwigheid door de Ommelanden gedaan aan zyne Keizerlyke Majefleit. 8. Aug. By Swartfenb. I. c. p. 449. Brief van Wasfenaar en Schenk, kennisgeevende van het behaald voordeel in het Westerquartier op de Gelderfchen. 10. Aug.

By Schot, in tabl.p. 143 Swartfenb. /, c. £.450.

Brief

Sluiten