Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 155

Brief van gemelde aan de Keizerlyke Raaden in Holland om ammunitie, ten einde hunne onderneemingen (mede in de Omlanden van Groningerland) te kunnen volvoeren. 28. Aug.

By Schot. I. c. p. 145, Swartfenb. I. c. p.451. Handelingen met de Keizerlyke bevelhebbers op de byeenkomst te Aduard. Gecit. by Emm. p. 820. Ordonn. van Borg. en Raad op de Stadsdienaars. Maand, na Servat. By my in H. S. Verdrag tusfchen Borg. en Raad, Gezwoorne Meente, en de gilden, dat iemand, die in llads eedspil is, geen GAGIE mag trekken van eenige Heeren. op Elizabeth avond.

Ik de App. agter het Stadsb. (Emm. l.c. p.826 fielt het op 1524.) Warffs-conftitutie op het aanteekenen der zaaken. Dingsd. voor Valentini.

In het Proth. ten Plove Prov. Adidem , dat de appellant borge moet ftellen by de beroeping vaneenrooff. maand, na converf.Pauli. By de Heeren Driesfen in H. S. * Adidem over de bereedinge van tilbaare goederen. M/oensd. na Letare. By my in H. S.

1524.

Handelingen met de Keizerlyke bevelhebbers te Gerkesklooster. in Januar.

Gecit. by Emm. I. c. p. 820; S. Beninga

P- 379—38IBeftand voor een jaar gefloten doorRoelf ten Water met den Stadhouder Floris van Egmond. Gecit. I. c. p. 820; en 383.

U 2 Be-

Sluiten