Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

158 REGISTER van

Adidem van de Sententie, geveld by RoelfHuin» ge, Drost in den Üldampte, tflsfchen den Proost van Hilligerlee en Remke Bennes, over land by de Eexter brugge. Woensd. voor Michaël. Ibidem.

Ordonnantie van Borg. en Raad etc. op het beregten van doodflag, gepleegt aan luiden, vredeloos om penningfchuld. Woensd. voor nativ. Mariae. in de /ipp. agter het Stadsb. Uitlpraak van Rudolphus Mepfche en conf. gekorene dedingsluiden, tusfchen Kggerik Ripperda en d( Voogden van S. Meerten in Groningen, over de Kapelle te Solwert. Maand, voor Viti martyris. Gedrukt agter de Predik.. vanO.H.Swam. 1783. Brief van l 'li ich van Doornum aan den Raad in Groningen, over de lasteringen van den Prior der Jacobinen, Mr. Laurentius. Gecit. by Emm. p. 838.

Placaat des Raads op de evaluatie der geldfpecien; met de verder ftukken van het oproer; ongenjLg.n des Hertogs van Gelder, etc.

Gecit. by Emm. p. 841, 842; S. Beninga p. 404—407. Uitfpraak van Zegsluiden in eene fcheelinge tusfchen het Convent Gerkesklooster en Ailke Tyarsma, over de visfchery in Tjaardsma meer. op Hemelv avond.

By Sivarl/enb. 2 d. p. 707. Uitfpraak van Zegsluiden tusfchen het Klooster Dunebroek , en die van Beliingewolde en de Ham. Gecit. by E. Beninga l. c. p. 618. Verbond tusfchen Stad cn Lande, op het ftuk Van naai koop. Dingsd. na Victor.

in het Proth. ten Hove Prov. en in II. S.

Warlfs-

Sluiten