Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 165

1535-

Vergelyk tusfchen Hertog Karei van Gelder en Graaf Enno. 14. J"h-

By Breneyfen O. H. t. 1, /. 5, P' *73Atteftatie der Damfters wegens der Ommelanden vryheid over den Eems. Dingsd. na Jacob. Apoft.

By Abel Eppens l. c. Brief van Viglius aan de Commisfarisfen van Groningen , Friesland , tegens de herdopers. In de Oudhed. van Groningen p. lyi. Warffs-conftitutie tegens de herdoopers. op o&a* va Michaël.

In het Proth. ten Hove Prov., en in H. S. Warffs-fententie over het maak en van den tils met den weg in den Kleyvenne, voor die van het Zandt. Otlava Michaël. Ibidem.

I53<S.

Klagten van Stad en Lande, over den inval van Meinhard van Ham in Appingadam, aan den Hertog van Gelder; en meer andere ftukken, daartoe relatif.

Gecit. by Emm. I. c. p. 887. Volmagt op Barthold Entens en Hidde Onftas om te handelen met de Gouvernante, de Kóninginne' Maria.

Gecit. I. c.

Projeér. van artikulen op 't goed believen van de Kóninginne Regente geftelt, om geiniereert te worden' in het tractaat, uit naam van den Keizer met de Provincie van Stad en Lande integaan; ncffens het fchrifteryk debat by die van Groningen op het auto-; graplion geftelt. op Pinxter maand.

By my in H. 8. V 3 Eed

Sluiten