Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 167

Schenk ter flegting der vestingwerken van den Dam, &c.

Gecit. I. c. p. 890. Tractaat van vreede tusichen den Keizer en den Vorst van Gelder, waarin de laalte aflland doet van Stad en Lande. 10. Dec.

By Swartfenb. I. c. p. 690; zie ook Pontan. H. G. p. 782. Renverfaal brief van Johan Sickinghe, gegeven aan Borg. en Raad, over het Drostampt der beyde Oldampten. na Concept. Mariae. By my in H. S. Warlfsconltitutie tegens de wederdoopers, en andere nieuwe feclen. Vryd. voor Invoc.

In het Proth. ten Hove Prov., en in H. S.

1537.

Verfchillen tusfchen Groningen en Appingadam Over het Stapelregt, &c.

Gecit. by Emm. I. c. p. 898. Provilioneel accoord over der Stads en Ommelander quota in een lïngulier point. In de Ommel. Arch. Placaat, in Friesland geëmaneert, om niet te trekken tot zeekeren hoop krygsknegten, in Groningerland verzameld door Evert Oevelaker. lo.Sept. By Swartfenb. I. c. p. 706. Koopbrief van de vierde part in de helft van Weyt Tyaardsma meer, of visfchery, gelegen in Sybaldabuuren, aan den Abt van Gerkeskloolter. 21. Sept.

ibidem l. c.

Vidimus der Grietmans in Langewold van een acte de an. 1527, waarby aan Gerkesklooüer was

over-

Sluiten