Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz.

1541.

Brief, waarby het Convent van Gerkeskloofter toeftaat aan Gherck Froma om het regt te voeren in Visflieter karipel. 17. Jan.

By Swartfenb. I. c. p. 826". Verzegelde en beëdigde atteftatien tegens den Dam, aangaande het ftapelregt, en de bieren. 13. May.

In de Stads Arch. C. 2. 12. Atteftatie van die van den Dam, belangende het ftapelregt, met eenige verdere aanwyzing der fub3'ectie der Damfters aan de Stad Groningen. Ibidem C. 2. 14.

Verzegelde atteltarien, dat er boomen voorde Delfzylen plagten te leggen met yzeren proppen, die de Stad Groningen liet op en toeiluiten; alsmede, dat de Damfters zig moeiten bedienen van het Groninger gewigt.

Ibidem C. 2. 13. * Adidem van verfcheide Oldampfters belangende het ftapelregt, dat Borg. en Raad hadden in Delfzyl.

Jbidem C. 2. 15. _ Damfter publicatie tegens den Olderman, en copje der compofitie van de Gevolmagtigde der Keizerlyke Majefteit, tusfchen die van Groningen en den Dam. 3. Aug.

Ibidem LM. 1. 21. Provifïoneel decreet van de Kóninginne Maria; in het proces over het ftapelregt, tusfchen Groningen en Appingadam. 3. Aug.

In Chron. MS. Ab. Eppens ; en fomm. by Emml l. c. p. 910.

W 2 Ee-

Sluiten