Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ly% REGISTER van

Eenige getuigenisfen van de hoogewal tegens Claas Schaffers Erven.

In de Stads Arch. E. 1.5. Brief, waarby Job. Sickinghe, Hindr. Ulgers, Clara Froma, en Joh. Wyflringh de Stad Groningen quiteeren wegens 5000 Emder guld. Ibidem K. 1. 15. Uitfpraak tusfchen de kerfpels Huifinge en Stedum, over het Deelfter maar.

By de Heeren Driesfen in H. S.

1542.

Brief van de Kóninginne Maria aan de Gravinne Weduwe van Oost-Friesland , aangaande dc klagten der Groningers wegens belet op den Eems. 11. Maart.

By my in H. S. Antwoord van gemelde Kóninginne Regente aan Groningen, over de verzogte adfiftentietotbedwenginge der fortificatiën; 2do dat de Ommelanders mede mogen graaven de Stads gragten ; en 3U0 over de reparatie der zeedyken, en hoofden in de Ommelanden.

In de Stads Arch. A. 2. 15. Acte van de Gedeputeerden van Ooftergo, ineen proces van guarand tegens Groningen, origineel impetrante &c. 22. Sept.

By Swartfenb. I. c. p. 866". Procuratie van de Ingezeetenen van Ooftergo, relatif bovengemeld proces. 22. Sept. Ibidem l. c.

Explicatie van (het 2de art.lib. I. van) het Stadsboek. Fryd. na pa/entini.

In de afp. agter het Stadsb. Ordonn. van Borg. en Raad, Gezwoorne Meente

Sluiten