Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï7B REGISTER van

Heer George Schenk in een verfchil, tusfchen hen en Jonker Haye Addinge van Westerwolde. 10. Jan. Gedeeltelyk by den Hooftm. de Sitter in II S. _ * Aanfchryving van Stad en Lande aan de Koningin Maria, over de beroeping van de fententie, tusfchen de gebroeders van Ewfum en Toutenberg, door Stadhouder en Hooftmannen gepronuntieert; met het antwoord.

In de Stads Arch. A. 2. 1, en 2. Gilderolle der Linnenweevers. Sententie van Borg. en Raad, tusfchen de Schoemaakcr gilde en de Schedemakers. 7. Juny. In het Kremer gildeb. Verbond tusfchen "Keizer Karei de V. en de Stenden van het üuitfche Ryk, te Augsburg gefloten, over de Nederlandfche erflanden. 26". Juny.

By Conring t.i. p.4.37; Limnaeus injure Publ. I. 5. c. 2. «.50; Du Mont Corps Dipl. t.^.part. 2. p. 340; Cau Groot placaatb. t. 3. p. 23; Swartfenb. I. c. p. 133. Edict, van Keizer Karei tegens de Oost Friezen j hen , onder zwaare bedreigingen van hondert mark lootjes goud, verbiedende de Groningers met tollen te bezwaaren. 30. Juny.

In de Stads Arch. £). 1. 4. Placaat des Keizers op de cours van alle goudc cn zilvere, uit cn inlandfche, geldlpecien; exempt, dat in betaalinge van huuren, renten, en andere opkomflen, dc voorige pryzeeringe zal gevolgt worden. 11. July.

By Swartfenb. I. c.p. iqp. Placaat van Borg. en Raad, Hooftmans, Gezwoorne Meente &c. gelastende de wederdoopers uit da Stad en Jurisdictiën te vertrekken, of dat met den zweerde zullen gerigt worden.

By my in II. S. Con-

Sluiten