Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz; ïsg

Placaat des Keizers tegens den uitvoer van graanen, vlees, vis, boter en kaas, tot den laasten July. 12. Jan.

By Swartfenb. I. c. p. 290. Nadere aaufcbryving van den Stadhouder, Graave van Arenberg, aan Borg. en Raad om de Burgery, het Oldampt, en het Gooregtte wapenen, er» te monfteren. 27, Jan. By my in H. S. WarlFs-conltitutie, dat de geestelyken by testament mogen disponeeren over hunne aangewonne goederen. 10. Febr.

In het Proth. ten Hove Prov. Octroy van Keizer Karei, gegeven aan die van Groningen, om als een contretol van de over Eemfe osfen en beesten te mogen neemen een fchaap, of drie blanken. 17. Febr.

In de Stads Arch. Q. 1. 12; en by myinH.Sl Placaat des Keizers, behelzende eene moderatie op de cours der geldfpecien, met uitzondering van eenige daalders, die billioen verklaard worden. 23. Maart.

By Swartfenb. I. c. p. 295. Atteitatie aangaande de jurisdictie van Gerkesklooster in Visvliet. 25. April. Ibidem, p. 298. Adidem over dezelfde materie. 14. May.

Ibidem, p. 301. Request van den Abt, en Conventsluiden vani Gerkesklooster aan den Keizer, houdende verzoek tot herftel van hunne jurisdictie; met het appoinctement. 1. Juny.

Ibidem, p. 302. Brieven van Paus Adriaan, belangende het ontY flag

Sluiten