Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194 REGISTER van

Hyllamahuis, tot onderhoud van dien, niets behoeven te contribueeren dan tot de aardwerken. 26. Aug.

Ibidem p. 446. Sententie van de Hoefmannen kamer, deezen aangaande. 27. Aug.

Ibidem.

Placaat des Konings, verbiedende tot Paasch eerstkomende den uitvoer van haring, zampt droge en gezouten visch. 19. Nov. Ibidem p. 447. Adidem tegens het debiet van alle nieuwe munt, met gevalueert nog gepermitteert in de moderatie en continuatien van dien. 26. Nov. Ibidem p. 448.

1559-

Warffs-conftitutie op het aantcekenen der zaaken in den Warff. 16. Maart.

In het Proth. ten Hove Prov. Ordre op den Olderman en Gildregte, om de privilegiën tegens dc Ommelanden te maintineeren, en voort te zetten. 27. April. Gecit. in aant. _ Bulle van Paus Paulus de IV. tot inftelling der nieuwe Bisfchoppen in Nederland, en daaronder ook tc Groningen. 12. May.

In de be/chryv. van het Utrecht fche Bisdom. 1.1. p. 14; by Bor Nederl. Hifi. t. 1. p. 24; Swartfenb. I. c. p. 455. Dezelve bulle in het latyn. (4. Id. Maji.)

By Miraeus Oper. diplom, t. i.p. 472. Ordonn. van Borg. en Raad, Gezwoorne Meente, etc. op het vry brouwen. 7. July. By my in tl. S. Befchryving om Gedeputeerden te zenden naar

Gent

Sluiten